Dzień dobry :)

endodoncja

Leczenie kanałowe wykonujemy pod mikroskopem co zapewnia lekarzowi widzenie w pamiększeniu oraz wielką precyzję dzięki czemu osiągamy większy odsetek powodzeń leczenia w stosunku do pracy bez powiększenia.

Proces leczenie kanałowe pod mikroskopem

Zdjęcia przed leczeniem

Zdjęcia po leczeniu

Proces leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe powtórne

Usunięcie narzędzia z kanału

TOP